تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۳۳,۸۵۱,۷۹۲ نفر
۲۳,۹۶۰ نفر
۲۰,۴۶۲ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.235.145.108
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۵ ۲۷۱   کاربر ۳۰۴   صفحه
۱۲/۰۴ ۲۷۵   کاربر ۲۹۷   صفحه
۱۲/۰۳ ۳۰۰   کاربر ۳۳۹   صفحه
۱۲/۰۲ ۲۷۹   کاربر ۳۲۹   صفحه
۱۲/۰۱ ۲۸۱   کاربر ۳۱۴   صفحه
۱۱/۳۰ ۳۷۳   کاربر ۴۰۴   صفحه
۱۱/۲۹ ۳۱۸   کاربر ۳۹۸   صفحه
۱۱/۲۸ ۳۵۵   کاربر ۴۰۶   صفحه
۱۱/۲۷ ۲۵۵   کاربر ۲۷۲   صفحه
۱۱/۲۶ ۳۰۷   کاربر ۳۳۵   صفحه
۱۱/۲۵ ۳۵۶   کاربر ۳۸۸   صفحه
۱۱/۲۴ ۳۵۳   کاربر ۴۰۴   صفحه
۱۱/۲۳ ۲۷۶   کاربر ۳۱۰   صفحه
۱۱/۲۲ ۲۵۲   کاربر ۲۶۹   صفحه
۱۱/۲۱ ۲۳۷   کاربر ۲۶۶   صفحه
۱۱/۲۰ ۲۴۲   کاربر ۲۶۵   صفحه
۱۱/۱۹ ۲۷۴   کاربر ۳۰۳   صفحه
۱۱/۱۸ ۲۶۵   کاربر ۳۰۷   صفحه
۱۱/۱۷ ۲۸۲   کاربر ۳۰۹   صفحه
۱۱/۱۶ ۲۶۹   کاربر ۳۰۴   صفحه
۱۱/۱۵ ۲۷۷   کاربر ۳۳۴   صفحه
۱۱/۱۴ ۳۳۷   کاربر ۳۷۸   صفحه
۱۱/۱۳ ۲۸۱   کاربر ۳۰۴   صفحه
۱۱/۱۲ ۲۵۸   کاربر ۲۹۳   صفحه
۱۱/۱۱ ۲۸۶   کاربر ۳۳۲   صفحه
۱۱/۱۰ ۳۰۷   کاربر ۳۳۳   صفحه
۱۱/۰۹ ۲۷۹   کاربر ۳۳۱   صفحه
۱۱/۰۸ ۳۴۰   کاربر ۴۲۷   صفحه
۱۱/۰۷ ۴۶۵   کاربر ۵۳۱   صفحه
۱۱/۰۶ ۳۰۲   کاربر ۳۹۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸,۸۲۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷,۶۸۱ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶,۲۳۷ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۵۳۵ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۵,۶۷۲ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۶,۱۴۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۵,۰۱۷ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۶,۵۲۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۸,۴۸۸ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰,۰۷۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰,۰۲۱ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲,۰۰۱ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۲,۶۱۸ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۲,۳۳۸ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰,۰۱۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹,۱۶۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸,۷۹۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸,۹۷۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۹۹۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۶۱۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹,۳۶۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۰۴۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۹۵۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۰,۸۴۷ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۱,۲۰۸,۵۶۰ ۳۴ %
SWE
SWE
۶,۹۸۴,۵۴۲ ۲۱ %
USA
USA
۴,۱۲۴,۵۹۷ ۱۲ %
ZZZ
نامشخص
۲,۷۲۳,۶۶۱ ۸ %
ROM
ROM
۱,۹۷۲,۳۴۹ ۶ %
DEU
DEU
۱,۹۲۰,۹۱۱ ۶ %
POL
POL
۱,۴۱۳,۴۸۹ ۴ %
CAN
CAN
۷۶۱,۴۱۵ ۲ %
RUS
RUS
۳۵۹,۵۳۲ ۱ %
JPN
JPN
۳۵۸,۴۶۶ ۱ %
CHN
CHN
۳۵۲,۰۰۳ ۱ %
GBR
GBR
۳۴۶,۴۸۷ ۱ %
DNK
DNK
۱۷۷,۶۵۱ ۱ %
UKR
UKR
۱۰۴,۳۷۵ ۰ %
FRA
FRA
۹۴,۱۴۱ ۰ %
NLD
NLD
۹۱,۷۰۲ ۰ %
TUR
TUR
۹۰,۹۷۱ ۰ %
AUS
AUS
۸۴,۱۱۲ ۰ %
ESP
ESP
۵۹,۴۰۱ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۸۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۸۶,۵۱۱ ۵۸ %
Firefox
Firefox
۴۳,۲۸۶ ۲۹ %
Safari
Safari
۷,۳۷۱ ۵ %
Other
Other
۶,۶۵۴ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۱,۰۷۰ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۸۱۶ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۶۲۶ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۱۸ ۰ %
Opera
Opera
۵۵۳ ۰ %
Edge
Edge
۳۴۹ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۲۵ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۱۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۷۱,۲۶۱ ۶۶ %
Windows 10 ۸,۷۴۰ ۸ %
Other ۸,۲۹۸ ۸ %
iOS ۶,۹۷۴ ۶ %
Windows 7 ۵,۵۳۰ ۵ %
Windows 8 ۳,۲۴۷ ۳ %
Vista ۱,۴۴۸ ۱ %
XP ۹۱۳ ۱ %
Android ۸۹۷ ۱ %
Windows 2003 ۵۲ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/ephemerislist ۱۳۷
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/communicablediseases/communicablediseases1 ۴۷
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/communicablediseases/communicablediseases3 ۲۰
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/noninfectiousdiseases/noninfectiousdiseases1 ۱۶
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/noninfectiousdiseases/noninfectiousdiseases2 ۱۵
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/news/9818/عوارض-استفاده-از-سنگ-نمک-و-نمک-دریا ۱۴
شماره تلفن شبکه ۱۱
وضعیت موجود بهداشت اب ۱۰
مقاله نقش سلامت زنان در خانواده ۹
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/immune ۹
بیماریهای منتقله از اب و غذا ۸
samanehjmb behdasht ir samane default aspx ۷
http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/Samane/Default.aspx ۷
تنظیم خانواده ۷
بیماری های منتقله از آب و غذا ۶
اخبار ۶
کمیته التور ۶
پمفلت های شیردهی ۶
خبریا ز علوم پزشکی استان کرمانشاه ۶
تلفن تماس ۶
آزمایشگاه ۵
حیدری ۵
نحوه محاسبه شاخصهای بهداشت خانواده ۵
مرکز بهداشت قصرشیرین ۵
نیاز سنجی بهورزان ۵
شبکه بهداشت قصرشیرین ۵
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/planextensiongroup/activitiesprograms/manpower ۵
ویزیت رایگان به مناسبت هفته دفاع مقدس ۴
عملکرد برنامه مادران ۴
روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی در مدارس ۴
بیماری های منتقله از اب و غذا ۴
پیشگیری از حوادث خانگی ۴
ایمن سازی و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ۴
تلفن ۴
حوادث خانگی ۴
اطلاعات جمعیتی کرمانشاه ۴
{q} ۴
یادواره قربانیان حوادث ترافیکییادگیریبابل ۴
سایت معشیتی ۴
کتاب درباره راههای پیشگیری از حوادث خانگی ۴
کاملیا ۴
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/news/9407/اطلاعیه-ثبت-نام-انتخاب-پزشک-خانواده-شهری ۴
اوقات شرعی کرمانشاه ۱۴۰۲ ۴
اذان کرمانشاه ۴
اذان صبح کرمانشاه ۴
اوقات شرعی کرمانشاه ۴
اذان مغرب کرمانشاه ۴
https://qasrshirin.kums.ac.ir/fa/news/12527/تب-خونریزی-دهنده-کریمه-کنگو-چیست ۴
برنامه عملیاتی سلامت کودکان علوم زشکی کرمانشاه ۳
برنامه ۳