شبکه بهداشت ودرمان قصرشیرین

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیریندر سال 1362 و در آن زمان با توجه به مالاریا خیز بودن منطقه ،اداره مالاریا با

فعالیت گسترده ای آغاز بکار کرده است و باتوجه به شروع جنگ تحمیلی و خراب شدن کلیه زیر ساختهای اقتصادی اجتمایی

و بهداشتی درمانی فعالیتها در بخش بهداشت و درمان کم رنگ تر از گذشته صورت میگرفته است . با پیروزی رزمندگان انقلاب اسلامی در تمام جبهه های نبرد حق علیه باطل وپایان جنگ تحمیلی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین

فعالیت خود را از سال1373 (29/11/73) آغازنموده است  .

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین دار ای بیمارستان96 تختخوابی حضرت ابوالفضل (ع) ،3مرکز بهدشتی درمانی

شهری روستایی و 1مرکز بهداشتی درمانی روستایی شبانه روزی ،2پایگاه مراقبت مرزی(پرویزخان وخسروی)و 7 خانه بهداشت میباشد.


 

 

وضعیت طرح گسترش شهرستان قصرشیرین 

خانه بهداشت

مرکز شهری روستایی

مرکز روستائی

پایگاه مراقبت مرزی

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

7

7

3

3

1

1

2

2

 

جدول اطلاعات کلی واحدهای شبکه  بهداشت ودرمان شهرستان قصرشیرین

نام واحد ارائه دهنده خدمت

تعداد

بیمارستان

1

مرکز  mmt
1

مرکز بهداشت شهرستان

1

مرکز بهداشتی، درمانی شهری روستایی

3

مرکز بهداشتی، درمانی روستایی شبانه روزی

1

خانه بهداشت

7

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

1

آزمایشگاه و مراکز مشاوره ازدواج

1

پایگاه مراقبت مرزی

2

مرکز فوریتها

1

جمع

19

 

                                             مدیر شبکه

 

 

دکتر عمران آزادی

 


              

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین از زمان مستقل شدن دارای روسای شبکه به شرح زیر بوده است:

1-دکتر جمشیدی

2-دکتر نوروزی

3-دکتر متقی منش

4-دکتر حیدری

5-دکتر مهربان پورنظری

6-دکتر شهرام روشنی نژاد

7-دکترشهاب مستوفی

8-دکتر علی کریمی

9-دکترهدایت ا... نوری

10-دکتر عمران آزادی

11-دکتر سیدخسرو کریمی

12-دکتر علی کریمی

13-دکتر رضا منصوری

14-دکتر عمران آزادی


        آدرس  : بلوار راه کربلا-شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین


کد پستی:                                                           6781645533

تماس با ما:                                                         08342422509

 
 
شمارهشماره