دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / توصیه های بهداشتی

پیام های بهداشتی

جهت پیشگیری از  بیماریهای اسهالی

در فصل تابستان:

ازغذاهای سالم و بهداشتی ، آب میوه سالم، بستنی سالم و پاستوریزه 

 استفاده کنیم و میوه و سبزیجات را قبل از مصرف کاملا با

مواد ضد عفونی کننده مجاز و آب سالم

بهداشتی بشوییم.