فعالیت های اطلاعاتی:

1- جمع آوری اطلاعات آماری از مناطق تحت پوشش

الف- شناخت مناطق تحت پوشش و ارزیابی وضعیت موجود سالانه

ب- جمع آوری اولویت های آموزشی که از طریق بررسی های به عمل آمده از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ارسال شده

 

فعالیت های اطلاعاتی واحد آموزشی سلامت به سطوح متخلف 

1-      اعلام مناسبت ها و روز جهانی سال به سطوح محیطی جهت تدارک برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به مردم

2-      اعلام دوره های آموزشی ضمن خدمت به کارکنان واجد شرایط

3-      تهیه گزارش عملکرد سالانه

4-      دریافت اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی از آموزش ضمن خدمت دانشگاه

5-      جستجوی مقالات از طریق کامپیوتر جهت آخرین اطلاعات و مقالات جهت کارکنانی که علاقمند به ترجمه و تحقیق می باشد

 

 

فعالیت های برنامه ریزی و نظارتی

1-      برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مردمی در برنامه های ارتقاء سلامت

2-      برنامه ریزی و احرای آموزش جهت گروههای مختلف – نهضت سواد آموزی – بسیج مردمی – بهزیستی – کمیته امداد و سایر ارگانها و اداراتی که تقاضای اجرای برنامه های آموزشی دارند

3-      برنامه ریزی جهت آموزش کارکنان

4-      تهیه برنامه های جامع عملیاتی جهت فعالیت های سالانه آموزش سلامت

5-      برنامه ریزی و نظارت کمی و کیفی بر فعالیت های آموزشی که در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی انجام می پذیرد که مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان

 

فعالیتهای ارتباطی:

-          ارتباط با مردم: از طریق برپائی نمایشگاههای مختلف در سطح شهر با همکاری سایر واحدها به مناسبت های مختلف- خصوصاً در هفته سلامت(‌25-18)‌فروردین ماه هر سال

-          روزهای جهانی بدون دخانیات – مبارزه با مواد مخدر- اطلاع رسانی از طریق نمایشگاه جهت پیشگیری از ایدز – هفته نیروی انتظامی- هفته کودک – دهه فجر ...

-          ارتباط های برون بخشی با ادارات و سایر ارگانهای شهرستان

-          ارتباطات درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت در خصوص برنامه های آموزشی و توجیهی

 

فعالیت های سمعی و بصری:

1-      تهیه و توزیع مواد کمک آموزشی:‌که شامل پمفلت- پوستر- تراکت- و کتابچه های بهداشتی که عمداتاً از مراکز بهداشت استان فارس تحویل و اقدام به توزیع در مراکز بهداشتی درمانی و ادارات و ارگانها و افراد خارج از سیستم بهداشتی می نماید

2-      تهیه گزارش فیلم- عکس و فیلم سازی در زمینه های بهداشتی و محیطی

3-      ارسال مقالات و خلاصه تحقیقات جهت چاپ در روزنامه های محلی و مجلات علوم پزشکی

4-      تامین ملزومات و اداره سالن اجتماعات از نظر وسایل سمعی و بصری

 

                                                                                                       تماس با ما:

                                                                08354223865